Hem / Våra tjänster / Våra förvaltningstjänster

Våra förvaltningstjänster

Svensk Värdepappersservice erbjuder ett antal olika aktivt förvaltade portföljer. Förvaltningstjänsterna riktar sig till investerare som söker en aktiv förvaltning, men vill överlåta investeringsbesluten till en professionell förvaltare. Svensk Värdepappersservices erfarna förvaltare bevakar marknaden och gör kontinuerligt förändringar i portföljen för att uppnå bästa möjliga riskjusterade avkastning, inom ramen för portföljens placeringsmandat. 

Tjänsterna kan endast tecknas via någon av de investeringsrådgivare vi samarbetar med. Välkommen att kontakta oss om du vill komma i kontakt med en rådgivare.  

 

SVP Balanserad

SVP Balanserad är en aktivt förvaltad fondportfölj som riktar sig till investerare som söker en försiktigare marknadsexponering men samtidigt vill ha möjlighet till en stabil tillväxt över tid. Räntebärande och alternativa fonder utgör grunden i portföljen. Innehavet i rena aktiefonder kan uppgå till maximalt 70 %, utan nedre gräns, men endast undantagsvis kommer hela detta utrymme att utnyttjas.

SVP Balanserad Informationsblad 

 

SVP Offensiv

SVP Offensiv är en aktivt förvaltad fondportfölj som riktar sig till investerare som söker potential till en högre avkastning och därmed är villiga att ta en högre risk. Under positiva marknadsförhållanden investerar portföljen huvudsakligen i aktiefonder och hedgefonder, och under svagare marknadsförhållanden skiftas exponeringen mot mer kapitalbevarande fonder. Innehavet i rena aktiefonder kan vara maximalt 100 % utan nedre gräns.

SVP Offensiv Informationsblad 

 

SVP Aggressiv

SVP Aggressiv är en aktivt förvaltad fondportfölj som riktar sig till investerare som söker potential till en hög avkastning och därmed är villiga att ta en hög risk. Under positiva marknadsförhållanden investerar portföljen huvudsakligen i aktiefonder och hedgefonder, och under svagare marknadsförhållanden skiftas exponeringen mot fonder med en lägre risk. Innehavet i rena aktiefonder kan vara maximalt 100 % utan nedre gräns.

SVP Aggressiv Informationsblad