Svensk Värdepappersservice

Vi på Svensk Värdepappersservice är experter på värdepappershantering och bistår våra samarbetspartners med kvalificerade tjänster inom svensk värdepappersmarknad.

Svensk Värdepappersservice AB har funnits sedan 1997 och är sedan 2007 ett svenskt värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen, med tillstånd att bl.a. bedriva värdepappershandel, diskretionär portföljförvaltning, lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor, samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp.

Läs mer om oss här!

 

 

 

 

 

Anknutna ombud

De rådgivarfirmor som arbetar som anknutna ombud åt Svensk Värdepappersservice och som uppfyller särskilda kompetens- och erfarenhetskrav har med stöd i gällande lagstiftning möjlighet att i sitt uppdrag som anknutet ombud för Svensk Värdepappersservice bedriva rådgivning.

Läs mer

Fondplaceringstjänster

Fondplaceringstjänsterna vänder sig till dig som vill ha en aktivt förvaltad fondportfölj. Portföljerna investerar i aktie-och obligationsfonder enligt en trendföljande modell med fokus på kapitalbevakning.

Läs mer

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på Svensk Värdepappersservice!

Läs mer