Hem / Våra tjänster / Våra anknutna ombud

Våra anknutna ombud

De rådgivarfirmor som arbetar som anknutna ombud åt Svensk Värdepappersservice och som uppfyller särskilda kompetens- och erfarenhetskrav har med stöd i gällande lagstiftning möjlighet att i sitt uppdrag som anknutet ombud för Svensk Värdepappersservice bedriva rådgivning.

Idag är följande rådgivarfirmor anknutna ombud till Svensk Värdepappersservice:

Adera Kapital AB

Akolut Kapitalrådgivning AB

Aktiebolaget dp Försäkring i Stockholm AB

AMH Nordisk Finansiell Planering

Andersson & Bergh Förmögenhetsförvaltning AB

AP Kapitalförvaltning i Karlstad AB 

AP Kapitalförvaltning i Linköping AB

AP Kapitalförvaltning Öst AB

Archipelago Partners AB

Axcius Kapitalförvaltning AB

Capfor Planering AB

Capticon AB

Ceteri Kapitalförvaltning

Coppergate Solutions AB

Cover Consulting i Göteborg AB

Cypraea AB

Devise Partners AB

D Steinbock Advisory Group AB

Endreol AB

Energia Capital AB

Equity Kapitalförvaltning i Syd AB

Falk & Partners Kapitalförvalning AB

Fria Finansiell Planering PE AB

Försäkringsakademien i Stockholm AB 

Försäkringskonsult Steen Larsson AB

Försäkrings Service i Borås AB

GanThor AB

Grossbaum Intelligent Investor AB

Harald Invest AB

Improve Fond & Försäkringsförmedling AB

Invivum AB 

Kapitalgruppen i Skandinavien AB  

Kapitalinvest Skandien AB

Lars Hedman Fond & Försäkrings AB

Leal Kapitalförvaltning AB

Lita Invest AB

Malmberg Fond & Finans AB

Markgren Förvaltning 

Mercer (Sweden) AB

Meritus Capital Stockholm AB

NATHO Capital AB

Netis Wealth Management

Niluka Invest

PIRsyd

Polypus AB

Prisma FörsäkringsMäklare

Rosén & Partner Försäkringsmäklare AB

Råda Försäkring & Finans AB

Samuelsson Investment AB

Spargruppen Sverige AB  

Svensk Ekonomiplanering AB

Transactor AB

Tribeca Finansutveckling AB

Tydliga Placeringsrådgivning SVP AB

Vestigo Kapitalförvaltning AB

Villa Strömsro Kapitalförvaltning AB

Willgon Family Office AB

Worthwhile Capital Partners Sweden KB

Zikta Invest AB

Åberg & Partners Kapitalförvaltning AB

Östermalm Fond & Försäkring AB