Hem / Om oss / Styrelse och VD

Styrelse och VD

I syfte att säkerställa att styrelseledamöterna i Svensk Värdepappersservice har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av bolaget har styrelsen fastställt en Policy för utbildning, val och utvärdering av styrelseledamöter. Enligt denna policy ska en bred uppsättning egenskaper och kunskaper beaktas när nya styrelseledamöter ska väljas och befintliga utvärderas. Vidare ska styrelseordföranden upprätta en årlig utbildningsplan samt dokumentera genomförda utbildningar.

Nedanstående sammanställning visar att Styrelsen som helhet samt att de enskilda ledamöterna samt VD väl uppfyller kraven på tillräcklig kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet. 

Beskrivning av styrelsen och den verkställande direktören