Hem / Legal information / Intressekonflikter och Incitament

Intressekonflikter och Incitament

 Svensk Värdepappersservice arbetar kontinuerligt med att vidta alla de åtgärder som bedöms nödvändiga för att motverka uppkomsten av en intressekonflikt mellan bolaget och dess kunder.

Svensk Värdepappersservices Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament anger hur bolaget ska identifiera och hantera intressekonflikter och incitament i syfte att säkerställa att de inte påverkar kunders intressen negativt. Policyn anger även hur kunder ska informeras om intressekonflikter och incitament.

Intressekonfilkter