Hem / Legal information / Periodisk information

Periodisk information

För fastställande av företagets lagstadgade kapitalkrav gäller lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, kapitaltäckningsförordningen (EU nr 575/2013), lagen om kapitalbuffertar (2014:966), Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12) samt Finansinspektionens föreskrifter om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2010:7)

Syftet med reglerna är att säkerställa att företaget hanterar sina risker och skyddar kunderna. Reglerna innebär att företagets kapitalbas ska täcka kapitalbehovet inklusive minimikapitalkravet (kapitalkravet för kreditrisk, marknadsrisk och operativ risk).

Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB:s periodiska rapportering finner du nedan:

Periodisk rapportering 2012-2013

Periodisk rapportering 2014

Periodisk rapportering mars 2015 

Periodisk rapportering juni 2015 

Periodisk rapportering september 2015

Periodisk rapportering december 2015

Periodisk rapportering mars 2016 

Periodisk rapportering juni 2016 

Periodisk rapportering september 2016 

Periodisk rapportering december 2016  

Periodisk rapportering mars 2017 

Periodisk rapportering juni 2017 

Periodisk rapportering september 2017

Periodisk rapportering december 2017